Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm Deli Việt Nam

Project:   : Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm Deli Việt Nam

Scope of work : Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn siêu trường  , Khối Lượng :  1200 m2

Thời gian thi công: Tháng 1/2020

The Investor:  Công ty TNHH Deli Việt Nam

Location: :  KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Area:   110.000 m2

Tags: ,