Nhà ở xã hội cho Cán Bộ Chiến Sỹ – Bộ Công An, Cổ Nhuế 2